Zdroje príjmov pri investovaní do nehnuteľnosti

Zamýšlali ste sa niekedy nad tým, akými rôznymi spôsobmi vieme z nehnuteľností ťažiť pri dlhodobom investovaní? Z pohľadu investora do nehnuteľností, môže mať človek pri investovaní 3 zdroje príjmov. Zdroje príjmov: 1. Rast ceny nehnuteľnosti 2. Cashflow 3. Splácanie istiny nájomníkom Zdroje príjmov: Link: NBS https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/vyvoj-cien-nehnutelnosti-na-byvanie-v-sr 1. Rast ceny nehnuteľnosti Rast ceny nehnuteľnosti sa podľa […]