GDPR

Interné smernice pre webový portál slúžiaci prioritne pre vytvorenie rezervácii, nezáväzne kontaktovanie a iné podľa nižšie uvedených špecifikácii tohto dokumentu.

Apartment Holdings - web

Adresa našej webovej stránky je: https://www.apartmentholdings.sk/ a k nej priradené sub-domény a odkazy.

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Apartment Holdings s.r.o., IČO:52877264 so sídlom: Na Šajbe 3585/1A, 040 01 Košice – mestská časť Sever, ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

1. Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame;

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Vaše osobné údaje zbierame z dôvodu evidovania naších ubytovaných hostí a z dôvodu účtovnej činnosti vyplývajúcej zo zákona.
 3. Vaše osobné údaje zbierame len v rozsahu uvedenom vo formulári. Nezbierame ďalšie údaje, iné informácie, ktoré využívame sú cookies
 4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej rezervácie.
 5. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 

Sme radi, že akceptujete naše obchodné podmienky. Po ukončení Vášho pobytu máte samozrejme právo na zabudnutie v našej spoločnosti, nie sme však oprávnený mazaniu, opravovaniu či získaniu údajov od ostatných štátnych inštitúcii (v ktorých ostávajú Vaše dáta uchované), ktorých sa GDPR rovnako týka. Naša spoločnosť AH, ako aj webová stránka pracuje s údajmi len po nevyhnutný čas pre úspešne ukončenie pobytu a elektronickú evidenciu, čo je dôvodom plnenia zmluvy.

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa 1.1.1
 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt, telefón), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním by ste museli poskytnúť svoj výslovný súhlas

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, (v prenosnej podobe, u nás v .json podobe, podľa § 26 Zákona)
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, (u nás v automatizovanom režime)
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, (v súlade s vyššie uvedeným § 21 Zákona)
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Doba uchovávania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu (využívané priamo na webovej stránke – Google Analytics)

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov, z dôvodu indexovania nášho webu v Google vyhľadávači. Google tak automaticky zbiera aj obrázky z nášho webu a zobrazuje vo vyhľadávaní obrázkov, kde je akákoľvek tretia strana oprávnená tento obrázok uložiť a vyčítať z neho údaje verejne. Preto odporúčame nevyužívať tento formát obrázkov, ApartmentHoldings.sk nezodpovedá za obsah Vami nahraných obrázkov vo formulári.

Kontaktné formuláre / Rezervácia

Rezervácia na našom webe, obsahuje nevyhnutné údaje potrebné pre uskutočnenie rezervácie. Formulár je spracovaný pomocou API, a preto nie je spracovaný práve nami, ale spoločnosťou zabezpečujúcou rezervácie a prepojenie rezervačných kanálov; https://www.smoobu.com/en/general-data-protection-regulation-and-vacation-rentals/. Spĺňame podmienky uschovania dát a archivujeme ich do zmazania užívateľom, alebo pre účtovné zámery podľa účtovných predpisov obsiahnutého štátu. Používateľ prehlasuje, že dáta, ktoré zadáva sú pravdivé a aktuálne.

 1. Odoslaním rezervačného formuláru alebo kontaktného formuláru z internetového portálu prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Súbory cookies

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje;

Vaše údaje zdieľame len s overenými zdrojmi a to konkrétne Google Analytics z dôvodu zlepšenia Vášho zážitku na webe a z dôvodu zlepšovania naších služieb. Neposkytujeme údaje tretím stranám. Používateľské kontá na našom webe, vaše objednávky, správy uchovávame na našom vlastnom servery a neposkytujeme ich nikdy tretím stranám.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára (v konkrétnom prípade prevádzkovateľa sa jedná o komentár vo forme recenzie), komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie, sú však viazaní mlčanlivosťou o Vaších osobných údajoch.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov, resp. dôvodov, ktoré vyplývajú z plnenia zmluvy dvoch strán (bilaterálnej zmluvy).

Všetky Vaše práva sa snažíme dosiahnuť v čo najvyššej miere a rešpektujeme Vaše súkromie. Neposkytujeme žiadnej tretej strane Vaše údaje. Poskytujeme ich len overeným spoločnostiam, aj to nie všetky údaje, iba špecifické pre štatistiku, ako ste sa mohli dočítať vyššie.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre (recenzie) návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu. Taktiež posielame Vaše správanie na počítači pri odosielaní formuláru do Google pre overenie vrámci CAPTCHA, ktorá vyhodnocuje Vašu humanitu.

Vaše kontaktné informácie

Vrámci naších povinností a Vaších práv však nastáva povinnosť k Vaším kontaktným údajom a to z viacerých dôvodov.

 1. Ochrana pred zneužitím dát
 2. Plnenie zmluvy
 

1. je potrebné, aby Vaše údaje boli vždy aktuálne a to z nižšie uvedených dôvodov (viď. procesy pri úniku dát).
2. Vaše údaje potrebujeme pre plnenie zmluvy a to až do doby, pokiaľ ukončíte pobyt v jednom z naších apartmánov, alebo kým máme účtovaciu povinnosť, alebo ak z konkrétnej zmluvy nevyplýva inak.

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Vaše údaje chránime zákonnými spôsobmi viacerými metódami v digitálnej forme. Z dôvodu zachovania ochrany, nezverejňujeme všetky metódy ochrany, ktorými portál apartmentholdings.sk disponuje a nie je možné ich odhaliť ani v súkromnej konverzácii, pre viac informácii náš prosím kontaktujte, budeme sa snažiť odpovedať na všetky možné súčasti a odhaliť všetky možné komponenty ochrany osobných údajov.

Náš portál využíva pseudonymizáciu dát a hash URL adresy pre bezpečnosť a anonymizovanie používateľa.

Aké máme procesy pri úniku dát

ApartmentHoldings.sk je web pripravený; pravidelne kontroluje a vykonáva audit ochrany osobných údajov. Zaväzuje sa bezodkladne po úniku dát vyvodiť následky a informovať bezodkladne používateľov o uniknutí údajov. Z tohto dôvodu je povinnosť aktuálnosti Vaších údajov. Potrebujeme aktuálne kontaktné informácie pre možnosť kontaktu.

Pri úniku dát Vás bezodkladne informujeme.

Z akých tretích strán získavame údaje

Náš web, ako aj samotná spoločnosť nezískava údaje z tretích strán. Získavame iba spätnú odozvu návštevnosti údajov, nevyužívame žiadne nezákonne spracovanie osobných údajov ani na marketingové účely bez vášho súhlasu.

Legislatívne pojmy

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR.
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 4. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR
 

Náš web automatizuje tieto úkony, ako aj úkony spojené s cookies. Prevádzkovateľ nesmie využívať osobné údaje na cielené profilovanie bez súhlasu dotknutej FO. Prevádzkovateľ vždy poučí osobu o danej skutočnosti zhromažďovania údajov, záujmov. Dotknutá FO má právo namietať prerušenie spracovania osobných údajov z dôvodu porušenia vyššie uvedených pravidiel. Dotknutá FO disponuje právom na prešetrenie zneužitia údajov a preukázania prevádzkovateľa adekvátneho starania sa o jej osobné údaje.

Dotknutá FO – ktorej údaje sú spracované a uložené na našom webovom portáli, má právo na ich vyžiadanie jednorázovo bezplatne. Pri opakovanom vyžiadaní si údajov, je prevádzkovateľ oprávnený žiadaním náhrady času, prostriedkov a nákladov hmotných i nehmotných na vygenerovanie či výmaz údajov.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

 1. apartmentholdings.sk nespadá pod regulované odvetvie (na základe 235/2012 Z. z.).

  Tieto podmienky a zásady nadobúdajú účinnosť dňa 11.09.2020.