fbpx

Investovanie do akcií- Správcovská spoločnosť vs BROKER

Stojíte pred otázkou či investovať sám cez brokera, alebo prostredníctvom správcovskej spoločnosti za pomoci sprostredkovateľa? Toto zhrnutie Vám pomôže objektívne vyhodnotiť klady a zápory daných poskytovateľov.

Správcovská spoločnosť:

– je spoločnosť založená na účel podnikania, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov

Ochrana vkladov:

Vklady sú chránené garančným fondom investícií do sumy 50.000€, ktoré chránia pred spreneverením, nedostupnosťou klientského majetku a podobne

Investované peniaze sú Váš majetok:

Podielové listy sú písané na meno investora a sú povinne vedené na účtoch depozitára oddeleného od majetku správcovskej spoločnosti. Pri krachu správcovskej spoločnosti by investor o svoje peniaze neprišiel, prišla by nejaká iná správcovská spoločnosť a správu by nahradila.

Servisné stretnutia:

Pri využití správcovskej spoločnosti prostredníctvom sprostredkovateľa viete svoje investičné stratégie vždy konzultovať so špecialistom na danú problematiku.

Chráni menších investorov:

Chráni menších investorov pred impulzívnymi nákupmi, alebo predajmi, čo pomáha predchádzaniu zlého vyhodnotenia danej situácie na trhu

Náklady:

Vstupné a výstupné náklady sú podľa zákona o kolektívnom investovaní ohraničené sumou 5%.

Transparentnosť:

Prístup ako v internetbankingu.

Kontrola:

Správcovské spoločnosti prechádzajú štvoritou kontrolou– Depozitárom , Národnou bankou Slovenska, Asociáciou správcovských spoločností a Nezávislou auditórskou spoločnosťou

 

Realokácia:

Človek, ktorý Vám spravuje portfólio automaticky vykonáva presun prostriedkov do konzervatívnejších aktív pred uplynutím investičného horizontu aby sa predišlo prepadom.

Rebalancing:

Človek, ktorý Vám spravuje portfólio zabezpečuje, aby pomer dlhopisov a akcií ostal rovnaký počas celej doby investovania

Výber investičnej stratégie:

Investičnú stratégiu Vám vyberajú profesionálovia na základe analýzy korelácie (previazanosti daných fondov- ak jeden klesá či aj druhý klesá a ak jeden fond stúpa či aj druhý stúpa, tomuto javu sa chceme vyhnúť). Pri správnom rozložení a diverzifikovaní portfólia, môžte s menším rizikom, alebo volatilitou, ktorá sa meria sigmou, alebo smerodajnou odchylkou dosiahnuť rovnaké, alebo ešte lepšie zhodnotenie. Rovnako sa skúma maximálny dropdown, čiže maximálny prepad a na základe toho sa zostavujú váhy a jednotlivé typy stratégií

 

BROKER:

– sprostredkovateľ vzniku obchodných transakcií ( napr. eToro, xtb, LYNX)

Transparentnosť:

Prístup ako v internetbankingu.

Náklady:

Poplatky za každú operáciu (pri serióznych brokeroch 5 dolárov za každý nákup)

Nevlastní podkladové aktívum:

Pri brokeroch je veľká pravdepodobnosť, že cenné papiere sú písané na meno brokera a nie na meno investora a z toho vyplýva, že ak by broker krachol investor príde o svoje peniaze

Vedomosti:

Potrebná znalosť investičných nástrojov, poprípade vlastná analýza kupovaných aktív

Realokácia:

Investor si musí realokáciu pred uplynutím investičného horizontu zabezpečiť sám.

Rebalancing:

Investor si musí sám zabezpečiť, aby pomer dlhopisov a akcií ostal rovnaký počas celej doby investovania.

Aj napriek zdanlivo prvotným vyšším nákladom na správu majetku ja osobne využívam investovanie prostredníctvom správcovskej spoločnosti a to najmä, kvôli ochrane kapitálu. Broker je fajn ak sa jedná o špekulácie, alebo o nejaké krátkodobé vyhliadky, ale ak ide o dlhodobé budovanie majetku v hodnote tisícoch až stotisícoch €, tak je určtite vhodnejšie využívať služby správcovskej spoločnosti.  Aj pri dlhodobom investovaní prostredníctvom brokera veľkí investori eliminujú brokerské riziko vytváraním viacerých brokerských účtov na rôznych platformách. Ako plus pri správcovských spoločnostiach tiež považujem dobrého a kvalitného sprostredkovateľa, ktorý Vám vie pomôcť s vysvetlením ako investovanie funguje, s dosahovaním Vašich investyčných cieľov a vyvarovať Vás pred impulzívnymi rozhodnutiami. Osobne odporúčam využívať služby správcovských spoločností ako sú Blackrock (7,4+ bilióna pod správou), Vanguard Group (6,2+ bil.), Fidelity (3,2+ bil.), PIMCO (1,76+ bil.)

 

CHCEM INVESTOVAŤ

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?